Những rủi ro nghề kế toán dễ gặp phải

Những rủi ro nghề kế toán

Rủi ro nghề kế toán là gì

Rủi ro nghề kế toán không chỉ là sai sót nghiệp vụ mà còn những cám dỗ về vật chất và khả năng vi phạm pháp luật rất dễ mắc phải trong quá trình làm việc

Sai sót và lỗi dữ liệu kế toán

Sai sót và lỗi dữ liệu

Sai sót và lỗi dữ liệu trong nhập liệu

Sai sót trong quá trình nhập liệu là một nguyên nhân chính dẫn đến các lỗi dữ liệu trong hệ thống kế toán.

Các dạng sai sót thông thường bao gồm nhập thiếu, nhập sai, hoặc nhập trùng lặp thông tin.

Ví dụ, nhập sai số lượng hàng hóa, nhập thiếu thông tin khách hàng, hoặc nhập trùng lặp các giao dịch.

Điều này có thể gây ra sự mất mát về số tiền, thông tin không chính xác về doanh thu hoặc chi phí.

Lỗi tính toán và công thức

Lỗi tính toán và công thức là một nguyên nhân khác gây ra sai sót trong dữ liệu kế toán.

Ví dụ, tính toán sai tổng tiền hoặc áp dụng công thức sai cho các công thức tính toán tự động.

Điều này có thể dẫn đến sự thiếu chính xác trong báo cáo tài chính và ảnh hưởng đến sự phân phối nguồn lực và quyết định kinh doanh.

Sai sót trong phân loại tài khoản

Phân loại tài khoản là một khâu quan trọng trong quá trình kế toán.

Sai sót trong việc phân loại tài khoản có thể gây ra sự mất mát về thông tin tài chính, không chính xác trong báo cáo thuế hoặc vi phạm các quy định pháp lý.

Ví dụ, lỡ phân loại một khoản chi tiêu là thu nhập có thể gây ra sự sai lệch trong báo cáo kết quả kinh doanh.

Sai sót trong ghi nhận giao dịch

Sai sót trong ghi nhận giao dịch là một vấn đề nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến thông tin tài chính.

Ví dụ, không ghi nhận hoặc ghi nhận sai ngày giao dịch, không ghi nhận các khoản thu/chi phát sinh.

Điều này có thể dẫn đến sai số về doanh thu, chi phí hoặc tồn kho.

Vi phạm pháp luật và quy định kế toán

Vi phạm pháp luật và quy định kế toán

Vi phạm pháp luật

Kế toán là một lĩnh vực rất nhạy cảm và phải tuân thủ các quy định và quy tắc pháp luật.

Vi phạm pháp luật có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm sự mất uy tín của công ty, các biện pháp trừng phạt từ cơ quan chức năng và thậm chí là hình sự.

Dưới đây là một số vi phạm pháp luật kế toán thường gặp:

Sử dụng hình thức ghi chép sai lệch:

 • Đây là hành vi vi phạm pháp luật kế toán thông qua việc sử dụng các phương pháp ghi chép không chính xác để che đậy sự thật về tình hình tài chính của công ty.
 • Ví dụ, ghi nhận doanh thu không thực tế hoặc ghi nhận chi phí không đúng.

Thiếu rõ ràng trong công bố thông tin:

 • Doanh nghiệp có trách nhiệm công bố thông tin tài chính của mình một cách công khai và minh bạch.
 • Việc không công bố thông tin hoặc công bố thông tin không đúng sự thật có thể bị xem là vi phạm pháp luật kế toán.

Lừa đảo và gian lận:

 • Việc lừa đảo và gian lận trong kế toán là một trong những rủi ro lớn nhất trong nghề kế toán.
 • Điều này có thể bao gồm việc thổi giá tài sản, che giấu khoản nợ hoặc tài sản, hoặc lập báo cáo tài chính giả mạo.

Vi phạm quy định kế toán

Ngoài việc vi phạm pháp luật, nghề kế toán cũng mang theo những rủi ro khi không tuân thủ các quy định và quy tắc kế toán.

Điều này có thể dẫn đến những sai sót trong báo cáo tài chính và ảnh hưởng đến sự tin cậy của thông tin tài chính.

Dưới đây là một số rủi ro vi phạm quy định kế toán:

Thiếu kiểm soát nội bộ:

 • Nếu không thiết lập các quy trình kiểm soát nội bộ hiệu quả, tổ chức có thể mắc phải những sai sót trong quá trình ghi chép và báo cáo tài chính.
 • Ví dụ, thiếu kiểm soát trong việc kiểm tra và xác nhận các giao dịch tài chính có thể dẫn đến việc ghi nhận sai hoặc thiếu sót.

Không tuân thủ chuẩn mực kế toán:

 • Các quy tắc và chuẩn mực kế toán được thiết lập để đảm bảo tính nhất quán và minh bạch trong thông tin tài chính.
 • Không tuân thủ chuẩn mực kế toán có thể dẫn đến các sai sót trong báo cáo tài chính và làm mất đi sự tin cậy của thông tin.

Sai sót trong xác định và đánh giá giá trị:

 • Việc xác định và đánh giá giá trị các khoản tài sản, nguồn vốn và thu nhập là một yếu tố quan trọng trong kế toán.
 • Sai sót trong quá trình này có thể dẫn đến việc lập báo cáo tài chính không chính xác.
Thao túng số liệu tài chính

Thao túng số liệu tài chính

Thay đổi quy cách kế toán

Một trong những hình thức thao túng số liệu tài chính phổ biến nhất là thay đổi quy cách kế toán.

Thông qua việc điều chỉnh các nguyên tắc kế toán, doanh nghiệp có thể tạo ra hình ảnh tốt hơn về tình hình tài chính của mình.

Các biện pháp thường được sử dụng trong việc thay đổi quy cách kế toán bao gồm:

 • Thay đổi kỹ thuật đánh giá: Doanh nghiệp có thể thay đổi phương pháp đánh giá hàng tồn kho, định giá các tài sản hoặc thực hiện đánh giá lại các công nợ. Điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và giá trị tài sản của doanh nghiệp.
 • Thay đổi kỹ thuật ghi nhận: Doanh nghiệp có thể thay đổi cách ghi nhận các giao dịch tài chính, ví dụ như chuyển từ phương pháp kế toán nguyên tắc sang phương pháp kế toán tiến độ. Điều này có thể làm thay đổi lợi nhuận và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Di chuyển lợi nhuận và chi phí giữa các giai đoạn

Hình thức thao túng số liệu tài chính tiếp theo là di chuyển lợi nhuận và chi phí giữa các giai đoạn.

Điều này có thể được thực hiện bằng cách kéo dài hoặc rút ngắn thời gian ghi nhận lợi nhuận và chi phí.

Ví dụ, doanh nghiệp có thể chuyển lợi nhuận từ giai đoạn sau sang giai đoạn trước để tăng lợi nhuận trong giai đoạn hiện tại.

Ghi nhận doanh thu không thực tế

Hình thức thao túng số liệu tài chính tiếp theo là ghi nhận doanh thu không thực tế.

Điều này có thể được thực hiện bằng cách ghi nhận doanh thu từ các giao dịch không tồn tại hoặc không đúng với thực tế.

Ví dụ, doanh nghiệp có thể ghi nhận doanh thu từ việc bán hàng cho các khách hàng không tồn tại hoặc từ việc bán hàng với giá cao hơn giá bán thực tế.

Thao túng thông tin trong báo cáo tài chính

Hình thức cuối cùng của thao túng số liệu tài chính là thao túng thông tin trong báo cáo tài chính.

Điều này có thể được thực hiện bằng cách ẩn đi hoặc biến đổi các thông tin quan trọng trong báo cáo tài chính.

Ví dụ, doanh nghiệp có thể không tiết lộ các khoản nợ không mong muốn hoặc biến đổi các thông tin về giá trị cổ phiếu.

Lừa đảo và gian lận kế toán

Lừa đảo và gian lận kế toán

Các hình thức lừa đảo

Lừa đảo chi phí

 • Lừa đảo chi phí là hành vi giảm thiểu hoặc ẩn giấu các khoản chi phí không hợp lý hoặc không tồn tại trong báo cáo tài chính.
 • Ví dụ, doanh nghiệp có thể tăng giá thành hàng hóa hoặc dịch vụ để tạo ra khoản chi phí giả, từ đó tăng lợi nhuận được báo cáo.

Lừa đảo doanh thu

 • Lừa đảo doanh thu xảy ra khi doanh nghiệp thông báo một số lượng doanh thu không chính xác hoặc không tồn tại để làm tăng giá trị công ty.
 • Ví dụ, người quản lý có thể xuất báo cáo doanh thu cao hơn thực tế để tạo ra sự tăng trưởng giả, thu hút nhà đầu tư hoặc nhận được các khoản vay từ ngân hàng.

Lừa đảo quỹ tiền mặt

 • Lừa đảo quỹ tiền mặt liên quan đến việc rút tiền từ quỹ tiền mặt của doanh nghiệp mà không được ghi lại hoặc không được sử dụng cho mục đích công ty.
 • Ví dụ, nhân viên có thể rút tiền từ quỹ tiền mặt để sử dụng cá nhân mà không báo cáo hoặc không được phép.

Các hình thức gian lận

Ghi nhận thông tin tài chính sai lệch

 • Gian lận thông tin tài chính xảy ra khi các con số trong báo cáo tài chính được sửa đổi hoặc giấu kín để biến đổi hình ảnh thực tế của doanh nghiệp.
 • Ví dụ, quản lý có thể căn chỉnh số liệu để che giấu thiếu sót hoặc sai sót.

Lạm dụng quyền kiểm soát

 • Lạm dụng quyền kiểm soát xảy ra khi người quản lý sử dụng vị trí của mình để lợi dụng thông tin và quyền hạn để gian lận kế toán.
 • Ví dụ, người quản lý có thể chỉnh sửa báo cáo tài chính hoặc truy cập vào tài khoản ngân hàng của công ty để rút tiền mặt.

Sử dụng thông tin không chính xác

 • Gian lận kế toán cũng có thể xảy ra khi thông tin không chính xác được sử dụng trong quá trình xử lý và báo cáo tài chính.
 • Ví dụ, nhân viên có thể nhập sai số liệu vào hệ thống hoặc sử dụng thông tin không chính xác từ các bên liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở chính công ty Comlink

Liên hệ

Comlink_Adress_Logo

Địa chỉ

Tầng 3 Toà nhà VNCC 243A Đê La Thành Str Q. Đống Đa-TP. Hà Nội
Comlink_Workingtime_Logo

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu Từ 8:00 đến 17:30 Hỗ trợ trực tuyến: 24/7
Comlink_Email_Logo

E-mail

info@comlink.com.vn
Comlink_Phone_Logo

Phone

+84 98 58 58 247

Tư vấn

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.