Comlink Brandname
Phần mềm kế toán là gì

PHẦN MỀM KẾ TOÁN LÀ GÌ

Phần mềm kế toán kiểm soát, phân loại và tối ưu nghiệp vụ kế toán giúp tăng độ tin cậy dữ liệu tài chính và quản lý nguồn lực tài chính một cách hiệu quả

Phần mềm kế toán cung cấp các công cụ và tính năng cho việc ghi chép các giao dịch, tạo báo cáo tài chính, phân tích dữ liệu và thực hiện các hoạt động kế toán khác.

Phần mềm kế toán thường được phát triển theo 2 dạng đóng gói và tùy chỉnh dựa trên yêu cầu và quy trình kế toán của từng doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán có thể được triển khai trên máy tính cá nhân, máy chủ hoặc được sử dụng dưới dạng dịch vụ điện toán đám mây.

 

PHẦN MỀM kế toán tăng cường độ tin cậy dữ liệu tài chính

Quản lý hạch toán và sổ sách

Phần mềm kế toán được thiết kế để tăng cường quản lý hạch toán và sổ sách một cách chính xác và hiệu quả.

Thay vì việc thực hiện thủ công các phép tính và ghi chép, phần mềm kế toán cho phép tự động hóa quá trình này.

 • Chính xác: Phần mềm kế toán giúp loại bỏ sai sót do con người gây ra. Với việc tự động tính toán và ghi chép, rủi ro sai sót trong quá trình hạch toán được giảm thiểu đáng kể.
 • Tiết kiệm thời gian: Phần mềm kế toán cho phép thực hiện các nhiệm vụ hạch toán và ghi chép nhanh chóng và dễ dàng. Thay vì phải thủ công nhập liệu và tính toán, người dùng chỉ cần nhập thông tin vào phần mềm và các công việc được thực hiện tự động.
 • Quản lý dữ liệu: Phần mềm kế toán cho phép lưu trữ và quản lý dữ liệu tài chính một cách dễ dàng. Các thông tin liên quan đến hạch toán và sổ sách được tổ chức và lưu trữ trong hệ thống, giúp việc truy xuất thông tin trở nên thuận tiện và nhanh chóng.

Tính toán thuế và báo cáo tài chính

Phần mềm kế toán không chỉ giúp tính toán thuế một cách chính xác, mà còn tạo ra báo cáo tài chính đáng tin cậy. 

 • Tính toán tự động: Phần mềm kế toán tính toán thuế tự động dựa trên các quy định thuế hiện hành. Với việc loại bỏ yếu tố con người, rủi ro sai sót trong quá trình tính toán thuế giảm thiểu.
 • Báo cáo tài chính: Phần mềm kế toán giúp tạo ra báo cáo tài chính theo yêu cầu của doanh nghiệp và các quy định pháp luật. Báo cáo tài chính này mang tính chất đáng tin cậy và được tạo ra nhanh chóng từ dữ liệu đã nhập vào phần mềm.
 • Tuân thủ quy định: Việc sử dụng phần mềm kế toán giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến tính toán thuế và báo cáo tài chính. Các quy trình được thiết lập trong phần mềm đảm bảo rằng các yêu cầu hợp pháp được tuân thủ.

 

Chức năng báo cáo tài chính

Quản lý khách hàng và nhà cung cấp

Phần mềm kế toán không chỉ giúp quản lý tài chính, mà còn hỗ trợ trong việc quản lý khách hàng và nhà cung cấp.

 • Quản lý thông tin: Phần mềm kế toán cho phép lưu trữ thông tin liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp một cách dễ dàng. Thông tin về các giao dịch, hóa đơn, thanh toán và công nợ được tổ chức và lưu trữ trong hệ thống.
 • Theo dõi công nợ: Phần mềm kế toán giúp theo dõi công nợ từ khách hàng và nhà cung cấp. Người dùng có thể xem tổng số tiền nợ, số tiền đã thanh toán và số tiền còn lại để thu hoặc trả.
 • Tạo báo cáo: Phần mềm kế toán cho phép tạo ra các báo cáo liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp. Các báo cáo này có thể bao gồm danh sách khách hàng, danh sách nhà cung cấp, công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, và các thông tin khác liên quan.

Tối ưu hoá quy trình kế toán

Sử dụng phần mềm kế toán không chỉ giúp tăng cường chính xác và độ tin cậy của dữ liệu tài chính, mà còn giúp tối ưu hóa quy trình kế toán của doanh nghiệp. 

 • Tự động hoá: Phần mềm kế toán giúp tự động hoá các công việc kế toán như nhập liệu, tính toán và ghi chép. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực con người.
 • Giảm thiểu sai sót: Với việc tính toán và ghi chép tự động, rủi ro sai sót trong quy trình kế toán được giảm thiểu. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài chính.
 • Tăng hiệu suất: Việc sử dụng phần mềm kế toán giúp tăng hiệu suất làm việc của các nhân viên kế toán. Thay vì phải thực hiện các công việc thủ công, nhân viên có thể tập trung vào các nhiệm vụ mang tính chiến lược hơn.
Kiểm soát tự động

Kiểm soát tự động

Trong quản lý kế toán, kiểm soát tự động là một yếu tố quan trọng giúp giảm sai sót và rủi ro.

Phần mềm kế toán hiện đại thường tích hợp các tính năng kiểm soát tự động để đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu..

Xử lý dữ liệu

XỬ LÝ DỮ LIỆU

Tự động nhập liệu

Phần mềm kế toán có thể được cấu hình để tự động nhập liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau như hệ thống bán hàng, hệ thống quản lý khách hàng và hệ thống quản lý kho.

Điều này giúp giảm thiểu công việc nhập liệu thủ công và nguy cơ gây ra sai sót.

Tự động tính toán

Phần mềm kế toán có thể tự động tính toán các thông số tài chính như tổng doanh thu, lợi nhuận hoặc thuế phải nộp.

Điều này giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác của các con số tài chính.

Xử lý thông tin liên quan

Phần mềm kế toán có thể xử lý thông tin liên quan như mã số thuế, thông tin khách hàng hoặc thông tin nhân viên để đảm bảo tính chính xác của thông tin tài chính.

Ví dụ, phần mềm có thể kiểm tra tính hợp lệ của mã số thuế của khách hàng trước khi ghi nhận doanh thu từ khách hàng đó..

Kiểm tra và phân loại dữ liệu

KIỂM TRA VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

Kiểm tra tính toàn vẹn

Phần mềm kế toán có thể kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu tài chính bằng cách so sánh các con số trong báo cáo tài chính với các con số trong sổ sách.

Nếu có sai sót hoặc thiếu sót, hệ thống sẽ tự động cảnh báo để người dùng có thể tiến hành điều chỉnh.

Kiểm tra sự chính xác

Phần mềm kế toán có thể kiểm tra sự chính xác của các con số tài chính bằng cách áp dụng các công thức tính toán và quy tắc kế toán.

Nếu có sai sót hoặc không tuân thủ quy tắc, hệ thống sẽ cảnh báo hoặc từ chối ghi nhận các giao dịch không hợp lệ.

Phân loại dữ liệu

Phần mềm kế toán có thể phân loại dữ liệu vào các danh mục tài chính phù hợp để thuận tiện cho việc theo dõi và báo cáo.

Ví dụ, phần mềm có thể tự động phân loại các giao dịch vào danh mục “doanh thu”, “chi phí” hoặc “tài sản cố định”.

Tối ưu hoá xử lý dữ liệu

TỐI ƯU XỬ LÝ DỮ LIỆU

Tự động hóa các công việc lặp lại

Một trong những lợi ích quan trọng của phần mềm kế toán là khả năng tự động hóa các công việc lặp lại.

Thay vì phải thực hiện các công việc này thủ công, phần mềm kế toán có thể tự động thực hiện chúng.

Chức năng này giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu tài chính.

Ví dụ, phần mềm kế toán có thể tự động nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhau như hệ thống bán hàng, hệ thống quản lý kho, hoặc hệ thống thanh toán.

Điều này giúp loại bỏ công việc nhập liệu thủ công và giảm thiểu nguy cơ sai sót do con người gây ra.

Theo dõi và kiểm soát chi phí

Phần mềm kế toán cung cấp tính năng theo dõi và kiểm soát chi phí một cách hiệu quả.

Ứng dụng giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về các khoản chi tiêu và nắm bắt được các xu hướng chi tiêu trong quá khứ và hiện tại.

Với chức năng này, doanh nghiệp có thể phân tích dữ liệu tài chính để xác định các khuynh hướng, nhận diện những điểm yếu trong việc quản lý chi phí và đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu suất tài chính.

Tối ưu quá trình xử lý dữ liệu

Phần mềm kế toán không chỉ giúp tự động hóa các công việc lặp lại và theo dõi chi phí mà còn giúp tối ưu hóa quá trình xử lý dữ liệu tài chính.

Ứng dụng cung cấp các công cụ và tính năng để tối ưu hóa quy trình làm việc của doanh nghiệp.

Ví dụ, phần mềm kế toán có thể cung cấp công cụ để tạo ra các biểu đồ, báo cáo và bảng điều khiển đồ họa.

Điều này giúp người dùng hiển thị và phân tích dữ liệu tài chính một cách trực quan và dễ hiểu.

Ngoài ra, phần mềm kế toán cũng cung cấp tính năng liên kết dữ liệu giữa các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp.

Điều này giúp tạo ra sự liên kết giữa các giao dịch tài chính và các hoạt động kinh doanh khác nhau.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

BSC

Never enough, never end

Thiết kế sáng tạo, dịch vụ chuyên nghiệp là những giá trị BSC chinh phục khách hàng của mình.

BSC tạo dựng thương hiệu bằng hình thức tạo ra giá trị, đưa sản phẩm của công ty đến gần hơn với khách hàng.

Công ty phần mềm BSC

LIÊN HỆ

Quý Khách hàng cần tìm hiểu thêm về Phần mềm Kế toán xin liên hệ với Chúng tôi.

Tư vấn
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.