Các loại chi phí trong kế toán và mối liên kết giữa chúng

Các loại chi phí trong kế toán

Chi phí trong kế toán là gì

Chi phí trong kế toán là số tiền phải chi trả để sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ gồm chi phí cố định, chi phí gián tiếp, chi phí trực tiếp và chi phí biến đổi

Lợi ích của việc phân loại chi phí

Xác định chính xác hiệu quả kinh doanh

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc phân loại chi phí trong kế toán là khả năng xác định chính xác hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi chi phí được phân loại theo từng danh mục cụ thể, nhân viên kế toán và chủ doanh nghiệp có thể dễ dàng nhận biết được những nguyên nhân gây ra chi phí và ảnh hưởng của chúng đối với doanh thu và lợi nhuận.

Điều này giúp tạo ra các báo cáo tài chính chính xác hơn, từ đó hỗ trợ quyết định chiến lược kinh doanh một cách chính xác và hiệu quả.

Định hướng chiến lược kinh doanh

Việc phân loại chi phí cũng giúp nhà quản lý có cái nhìn rõ ràng hơn về việc nào đang tạo ra lợi nhuận và việc nào đang tạo ra lãi lỗ.

Thông qua việc phân tích các danh mục chi phí, chủ doanh nghiệp có thể xác định được những lĩnh vực cần tập trung đầu tư và những lĩnh vực cần cắt giảm chi phí.

Điều này giúp tối ưu hóa nguồn lực và định hình cho chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.

Xác định rõ chi phí sản xuất, dịch vụ

Trên thực tế, việc phân loại chi phí còn giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chi phí sản xuất và chi phí cung cấp dịch vụ.

Khi chi phí được phân loại một cách chi tiết, doanh nghiệp có thể theo dõi được chi phí theo từng sản phẩm, từng dịch vụ cụ thể.

Điều này giúp đưa ra quyết định về việc áp dụng chiến lược pricing, đầu tư vào nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, từ đó tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.

Tiết kiệm thời gian và nguồn lực

Cuối cùng, việc phân loại chi phí trong kế toán cũng giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho doanh nghiệp.

Thay vì mất công sức trong việc đối mặt với một “đống” số liệu không có cấu trúc, việc phân loại chi phí giúp tạo ra sự ngăn nắp, dễ dàng tra cứu và sử dụng thông tin.

Điều này không chỉ giúp nhân viên kế toán làm việc hiệu quả hơn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm toán và báo cáo thuế hàng năm.

Chi phí cố định

Chi phí cố định

Định nghĩa

Trong lĩnh vực kế toán, chi phí cố định được hiểu là một loại chi phí không thay đổi theo mức độ hoạt động sản xuất hoặc doanh số bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

Điều này có nghĩa là dù sản lượng hoặc doanh thu thay đổi, chi phí cố định vẫn duy trì ở mức nhất định.

 • Ví dụ, chi phí thuê nhà xưởng, lương cố định của nhân viên quản lý là những ví dụ điển hình cho chi phí cố định.
 • Dù sản xuất nhiều hay ít, các chi phí này không thay đổi.

Ảnh hưởng đối với hiệu quả kinh doanh

Chi phí cố định có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp không thể linh hoạt điều chỉnh chi phí cố định theo nhu cầu thực tế, có thể gây ra tình trạng lãng phí hoặc thiếu hụt nguồn lực.

Nếu doanh nghiệp không thể tận dụng hết khả năng sử dụng các nguồn lực cố định, chi phí cố định sẽ tạo áp lực lên biên lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh.

.

Mối liên kết với sản lượng, doanh thu

Sản lượng và doanh thu có mối liên kết mật thiết với chi phí cố định thông qua khái niệm điểm cắt (break-even point).

Điểm cắt là mức sản lượng hoặc doanh thu mà khi đạt được, doanh nghiệp bắt đầu có lãi hoặc lỗ tương ứng.

Khi sản lượng tăng, chi phí cố định trên một sản phẩm giảm đi trên từng sản phẩm, từ đó giúp tăng biên lợi nhuận.

Ngược lại, khi sản lượng giảm, chi phí cố định trên từng sản phẩm tăng lên, làm giảm biên lợi nhuận.

Ví dụ minh họa

Giả sử một công ty sản xuất và bán ra hàng trăm chiếc điện thoại di động mỗi tháng.

Chi phí cố định hàng tháng của công ty bao gồm tiền thuê nhà xưởng là 10.000 USD và lương cố định của quản lý sản xuất là 5.000 USD.

Nếu công ty bán được 500 chiếc điện thoại trong tháng, tức là doanh thu là 50.000 USD.

Trong trường hợp này, chi phí cố định trên mỗi sản phẩm sẽ là (10.000 + 5.000) / 500 = 30 USD.

Nếu công ty bán được 1000 chiếc điện thoại trong tháng, tức là doanh thu là 100.000 USD.

Trong trường hợp này, chi phí cố định trên mỗi sản phẩm sẽ là (10.000 + 5.000) / 1000 = 15 USD.

Từ ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng khi sản lượng tăng lên, chi phí cố định trên mỗi sản phẩm giảm đi, giúp tăng biên lợi nhuận.

Chi phí biến đổi

Chi phí biến đổi

Định nghĩa

Chi phí biến đổi là sự thay đổi về số lượng hoặc giá cả của nguyên liệu, lao động và các nguyên vật liệu khác cần thiết để sản xuất một sản phẩm hoặc cung cấp một dịch vụ.

Chi phí biến đổi có thể phát sinh do nhiều nguyên nhân khác nhau như thay đổi giá cả nguyên liệu, thay đổi quy trình sản xuất, hay thậm chí là do biến đổi về công nghệ.

Ảnh hưởng đối với hiệu quả kinh doanh

Chi phí biến đổi có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí biến đổi tăng, lợi nhuận giảm và ngược lại.

Đây là lý do tại sao việc phân tích và quản lý chi phí biến đổi rất quan trọng.

Nắm vững thông tin về chi phí biến đổi giúp doanh nghiệp có thể điều chỉnh giá cả sản phẩm/dịch vụ một cách hợp lý, tối ưu hóa quy trình sản xuất và dịch vụ, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Biểu đồ CVP

Biểu đồ cost-volume-profit (CVP) là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa giá cả, số lượng sản phẩm, chi phí và lợi nhuận.

Phân tích CVP cho phép doanh nghiệp dự đoán kết quả tài chính trong các tình huống khác nhau và đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên thông tin này.

Ví dụ minh họa

Xưởng sản xuất A có chi phí cố định hàng tháng là 10,000 USD và chi phí biến đổi cho mỗi sản phẩm là 20 USD.

Giá bán của sản phẩm là 50 USD. Bằng cách sử dụng biểu đồ CVP, chúng ta có thể tính toán điểm hoạt động kinh doanh (break-even point), tức là mức sản xuất/sản phẩm cần đạt được để không gây lỗ cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, thông qua biểu đồ CVP, chúng ta cũng có thể dự đoán lợi nhuận trong trường hợp sản xuất và bán được một số lượng sản phẩm nhất định.

Chi phí trực tiếp

Chi phí trực tiếp

Định nghĩa

Chi phí trực tiếp là những chi phí mà có thể được trực tiếp gán cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

Điều này có nghĩa là chi phí trực tiếp thay đổi theo số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp.

Ví dụ, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để sản xuất một sản phẩm, hoặc chi phí lao động trực tiếp cho việc cung cấp dịch vụ, đều được coi là chi phí trực tiếp.

Ảnh hưởng đối với hiệu quả kinh doanh

Phân tích chi phí trực tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Việc hiểu rõ và quản lý chi phí trực tiếp một cách hiệu quả giúp doanh nghiệp tối ưu hóa sản xuất và cung cấp dịch vụ, từ đó tối đa hóa lợi nhuận.

Khi biết được tỷ lệ chi phí trực tiếp so với doanh thu, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định chiến lược nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Mối liên kết với sản phẩm, dịch vụ

Chi phí trực tiếp liên quan chặt chẽ đến từng sản phẩm và dịch vụ cụ thể mà doanh nghiệp cung cấp.

Để tính toán giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ một cách chính xác, việc xác định và phân tích chi phí trực tiếp là vô cùng quan trọng.

Nắm vững chi phí trực tiếp giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định về giá cả, dự án đầu tư, chiến lược sản xuất kinh doanh một cách khoa học và hiệu quả.

Ví dụ minh họa

Để minh họa cho việc áp dụng phân tích chi phí trực tiếp trong thực tế, hãy xem xét một công ty sản xuất giày dép.

Chi phí trực tiếp trong trường hợp này sẽ bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp như da, đế giày, dây shoelace; chi phí lao động trực tiếp của người thợ may, thợ dán; và bất kỳ chi phí nào có thể được gán trực tiếp vào từng sản phẩm giày dép cụ thể.

Việc phân tích chi phí trực tiếp sẽ giúp công ty này biết chính xác chi phí để sản xuất từng đôi giày, từ đó quyết định giá bán hợp lý và các chiến lược sản xuất kinh doanh khác.

Chi phí gián tiếp

Chi phí gián tiếp

Định nghĩa

Chi phí gián tiếp là những chi phí không thể được trực tiếp gán cho sản phẩm cụ thể hoặc dịch vụ cụ thể một cách dễ dàng.

Điều này có nghĩa là chi phí gián tiếp không thể được theo dõi hoặc gán trực tiếp cho mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ một cách rõ ràng.

Thay vào đó, chúng được phân bổ dựa trên một nguyên tắc nào đó như số lượng sản phẩm, số lượng lao động, hoặc doanh thu.

Ảnh hưởng đối với hiệu quả kinh doanh

Chi phí gián tiếp có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của một tổ chức.

Việc định lượng và quản lý chi phí gián tiếp một cách chính xác có thể giúp doanh nghiệp:

 • Tối ưu hóa giá thành sản phẩm: Bằng cách phân bổ chi phí gián tiếp một cách hiệu quả, doanh nghiệp có thể tính toán và tối ưu hóa giá thành sản phẩm, từ đó tối thiểu hóa chi phí và tăng cường lợi nhuận.
 • Đưa ra quyết định chiến lược:  Hiểu rõ về chi phí gián tiếp giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định chiến lược về mức giá, khả năng cạnh tranh và việc mở rộng kinh doanh một cách chính xác.
 • Đàm phán hợp đồng: Trong trường hợp kinh doanh liên kết với các hợp đồng dài hạn, việc hiểu rõ về chi phí gián tiếp giúp doanh nghiệp đàm phán hợp đồng một cách công bằng và có lợi.

Phương pháp phân bổ

Có một số phương pháp phổ biến để phân bổ chi phí gián tiếp trong kế toán, bao gồm:

 • Phân bổ dựa trên số lượng sản phẩm: Phương pháp này phân bổ chi phí gián tiếp dựa trên số lượng sản phẩm được sản xuất hoặc bán ra.
 • Phân bổ dựa trên số lượng lao động: Chi phí gián tiếp được phân bổ dựa trên số lượng lao động tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ.
 • Phân bổ dựa trên doanh thu: Phương pháp này sẽ phân bổ chi phí gián tiếp theo tỷ lệ phần trăm của doanh thu mà mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại.

Ví dụ minh họa

Để minh họa cho việc áp dụng các phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp, hãy xem xét một ví dụ cụ thể:

Một công ty sản xuất ba loại sản phẩm A, B và C.

Chi phí gián tiếp hàng tháng của công ty là $10,000 và doanh thu từ ba sản phẩm lần lượt là $50,000, $30,000 và $20,000.

Phân bổ dựa trên số lượng sản phẩm:

 • Theo phương pháp này, công ty sẽ phân bổ chi phí gián tiếp theo tỷ lệ doanh thu của từng sản phẩm.
 • Doanh thu tổng của công ty là $100,000, vậy tỷ lệ là 50% cho A, 30% cho B và 20% cho C.
 • Khi áp dụng tỷ lệ này, chi phí gián tiếp sẽ được phân bổ là $5,000 cho A, $3,000 cho B và $2,000 cho C.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở chính công ty Comlink

Liên hệ

Comlink_Adress_Logo

Địa chỉ

Tầng 3 Toà nhà VNCC 243A Đê La Thành Str Q. Đống Đa-TP. Hà Nội
Comlink_Workingtime_Logo

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu Từ 8:00 đến 17:30 Hỗ trợ trực tuyến: 24/7
Comlink_Email_Logo

E-mail

info@comlink.com.vn
Comlink_Phone_Logo

Phone

+84 98 58 58 247

Tư vấn

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.