Các biểu thuế cần biết trong kế toán thuế

Các biểu thuế cần biết

Các biểu thuế cần biết là gì

Các biểu thuế cần biết là quy định tỷ lệ thuế suất hoặc số tiền thuế phải nộp tương ứng với mức thu nhập, hoạt động kinh doanh, sản xuất, hàng hóa, dịch vụ.

Thuế thu nhập cá nhân

Định nghĩa

Biểu thuế thu nhập cá nhân là một hình thức thuế áp dụng đối với thu nhập mà mỗi cá nhân có được trong một năm tài chính.

Thu nhập cá nhân bao gồm tiền lương, tiền thưởng, lợi ích từ việc sử dụng tài sản, lợi tức cổ phần, và các nguồn thu nhập khác.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam, thu nhập cá nhân được chia thành 11 mức thu nhập khác nhau với các mức thuế suất tương ứng.

Ý nghĩa

Biểu thuế thu nhập cá nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nguồn lực cho ngân sách nhà nước.

Qua việc thu thuế từ thu nhập cá nhân, chính phủ có nguồn tài chính để đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế và các lĩnh vực xã hội khác.

Ngoài ra, biểu thuế thu nhập cá nhân cũng có vai trò điều chỉnh phân phối thu nhập và tạo sự công bằng trong xã hội.

Thuế thu nhập cá nhân

Cách tính

Để tính toán biểu thuế thu nhập cá nhân, trước tiên cần xác định thu nhập chịu thuế bằng cách trừ đi mức miễn thuế và các khoản giảm trừ được quy định trong Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Sau khi xác định được số thu nhập chịu thuế, tiến hành áp dụng các mức thuế suất theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân để tính toán số thuế phải nộp.

Cách áp dụng

Các cá nhân có thu nhập chịu thuế cần tự tính toán và nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Đối với các doanh nghiệp, việc tính toán và khai báo thuế thu nhập cá nhân của nhân viên cũng là một phần quan trọng trong quản lý kế toán và nhân sự.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần chú ý đến việc áp dụng các khoản giảm trừ và ưu đãi thuế theo quy định để tối ưu hóa số thuế phải nộp mà vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Định nghĩa

Biểu thuế thu nhập doanh nghiệp là một khoản tiền mà một doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước theo tỷ lệ phần trăm (%) được quy định trên số thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Đây là một phần quan trọng của nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời cũng là cơ sở pháp lý để doanh nghiệp có thể hợp tác sản xuất kinh doanh trong sạch và công bằng.

Ý nghĩa

Biểu thuế thu nhập doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, từ đó tạo điều kiện để chính phủ có thể thực hiện các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực cần thiết khác.

Ngoài ra, việc nộp thuế cũng giúp doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm công dân, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội.

Cách tính

Xác định thu nhập chịu thuế

 • Thu nhập chịu thuế được xác định dựa trên doanh thu hoạch toán của doanh nghiệp sau khi đã loại bỏ các khoản không chịu thuế theo quy định của pháp luật.

Xác định thuế suất áp dụng

 • Sau khi xác định được số thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp sẽ áp dụng thuế suất theo quy định của pháp luật.
 • Thuế suất có thể được điều chỉnh theo từng ngành nghề cụ thể.

Tính toán số thuế phải nộp

 • Sau khi đã có số thu nhập chịu thuế và thuế suất áp dụng, doanh nghiệp sẽ tiến hành tính toán số tiền thuế phải nộp.
 • Công thức: Số thu nhập chịu thuế * Thuế suất.

Cách áp dụng

Xác định kỳ kê khai và nộp thuế

 • Doanh nghiệp cần xác định kỳ kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật. Thông thường, kỳ kê khai và nộp thuế được quy định hàng quý.

Hạch toán chi phí và thu nhập đúng quy định

 • Để áp dụng biểu thuế thu nhập doanh nghiệp một cách chính xác, doanh nghiệp cần hạch toán chi phí và thu nhập đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng lạm dụng hoặc trốn thuế.

Lập bảng tính thuế và nộp thuế đúng hạn

 • Cuối kỳ kê khai, doanh nghiệp cần lập bảng tính thuế và nộp số tiền thuế đã tính toán đúng hạn theo quy định của cơ quan thuế.
Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng VAT

Định nghĩa

Theo quy định của Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng 2014 (sửa đổi năm 2020), VAT là loại thuế áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và nhập khẩu vào Việt Nam.

VAT được tính dựa trên giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ thông qua các giai đoạn của chuỗi cung ứng và tiêu dùng.

Ý nghĩa

VAT đóng vai trò quan trọng trong việc tài chính của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đối với doanh nghiệp, VAT ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, dịch vụ và lợi nhuận.

Đồng thời, việc áp dụng và khai thuế VAT đúng cách cũng giúp doanh nghiệp tránh được rủi ro pháp lý và phạt nguội từ cơ quan thuế.

Đối với người tiêu dùng, VAT là một phần không thể thiếu trong giá thành cuộc sống hàng ngày.

Cách tính

Cách tính VAT được quy định cụ thể để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thu thuế.

Theo Luật Thuế GTGT, công thức tính VAT như sau:

VAT = Giá trị hàng hóa/dịch vụ * Tỷ lệ suất thuế

Trong đó:

 • Giá trị hàng hóa/dịch vụ: Là giá trị thực tế của sản phẩm hoặc dịch vụ được bán hoặc cung cấp.
 • Tỷ lệ suất thuế: Là tỷ lệ phần trăm được áp dụng theo quy định (bao gồm 0%, 5%, 10%).

Cách áp dụng

Đăng Ký Mã Số Mã Số Thuế (MST)

 • Trước hết, doanh nghiệp cần phải đăng ký MST để thực hiện việc áp dụng và khai thuế VAT theo quy định của pháp luật.

Xác định nguyên tắc áp dụng:

 • Doanh nghiệp cần phải xác định đúng nguyên tắc áp dụng VAT theo từng trường hợp cụ thể như: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, nhập khẩu hàng hóa.

Lập hóa đơn VAT

 • Mỗi khi bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp cần phải lập hóa đơn VAT theo quy định của pháp luật và bảo quản hóa đơn một cách cẩn thận.

Kê khai nộp thuế đúng hạn

 • Doanh nghiệp cần thực hiện kê khai và nộp thuế VAT đúng hạn theo quy định của cơ quan thuế để tránh phạt nguội và rủi ro pháp lý.
Thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu

Định nghĩa

Biểu thuế xuất nhập khẩu là khoản phí mà một quốc gia áp dụng lên hàng hóa hoặc dịch vụ được nhập khẩu hoặc xuất khẩu.

Đây là một phần quan trọng của nguồn thu ngân sách quốc gia và cũng là công cụ quản lý thương mại của quốc gia đối với hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu và đi ra nước ngoài.

Ý nghĩa

Biểu thuế xuất nhập khẩu có vai trò quan trọng trong việc điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu của một quốc gia.

Nó không chỉ tạo nguồn thu cho ngân sách quốc gia mà còn ảnh hưởng đến giá cả, sự cạnh tranh, và nguồn cung ứng hàng hóa và dịch vụ trên thị trường nội địa.

Cách tính

Cách tính biểu thuế xuất nhập khẩu thường được xác định dựa trên giá trị hàng hóa và thuế suất áp dụng.

Công thức cụ thể có thể thay đổi tùy theo loại hàng hóa và quy định của từng quốc gia.

Tuy nhiên, một công thức tổng quát để tính toán biểu thuế xuất nhập khẩu có thể được mô tả như sau:

Giá trị Thuế = Giá trị Hàng hóa x Thuế suất

Trong đó:

 • Giá trị Hàng hóa: Là giá trị thực của hàng hóa được ghi trong hóa đơn mua bán hoặc các tài liệu liên quan.
 • Thuế suất: Là tỷ lệ phần trăm được áp dụng lên giá trị hàng hóa để tính toán số tiền phải nộp.

Cách áp dụng

Theo Luật Thuế Việt Nam, việc áp dụng biểu thuế xuất nhập khẩu được quy định cụ thể để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định sau đây khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu:

Xác định mã hải quan:

 • Trước khi nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp cần xác định mã hải quan tương ứng với loại hàng hóa để tra cứu thông tin về thuế suất áp dụng.

Xác định giá trị hàng hóa:

 • Để tính toán biểu thuế xuất nhập khẩu, doanh nghiệp cần xác định chính xác giá trị hàng hóa dựa trên các tài liệu chứng từ hợp lệ.

Áp dụng thuế suất theo quy định:

 • Theo Luật Thuế Việt Nam, các loại hàng hóa sẽ được áp dụng các thuế suất khác nhau.
 • Doanh nghiệp cần xác định chính xác thuế suất áp dụng để tính toán số tiền phải nộp.

Tính toán và nộp thuế:

 • Sau khi xác định được giá trị hàng hóa và thuế suất, doanh nghiệp tiến hành tính toán và nộp số tiền thuế tương ứng cho cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế.
Thuế bất động sản

Thuế bất động sản

Định nghĩa

Biểu thuế bất động sản là một khoản phí mà chủ sở hữu bất động sản phải trả cho nhà nước dựa trên giá trị của tài sản đó.

Đây là một nguồn thu quan trọng giúp ngân sách nhà nước thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng và các hoạt động công cộng khác.

Theo quy định của luật thuế Việt Nam, biểu thuế bất động sản được xác định dựa trên giá trị bất động sản theo thị trường và được tính bằng một tỷ lệ phần trăm nhất định.

Ý nghĩa

Việc phân tích biểu thuế bất động sản giúp người kế toán và chủ doanh nghiệp hiểu rõ về mức độ tác động của các khoản thuế này đối với tài chính doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc hiểu biểu thuế cũng giúp cho việc quy hoạch tài chính và dự đoán nguồn thu ngân sách của doanh nghiệp trở nên chính xác hơn.

Cách tính

Việc tính toán biểu thuế bất động sản thường được thực hiện dựa trên giá trị của bất động sản và tỷ lệ thuế được quy định trong luật thuế.

Công thức cụ thể để tính toán biểu thuế có thể được biểu diễn như sau:

Biểu Thuế Bất Động Sản = Giá Trị Bất Động Sản * Tỷ Lệ Thuế

Trong đó:

 • Giá trị bất động sản được xác định theo thị trường hoặc theo quy định của cơ quan chức năng.
 • Tỷ lệ thuế được quy định theo từng loại bất động sản và theo quy định của luật thuế.

Cách áp dụng

Việc áp dụng biểu thuế bất động sản được thực hiện thông qua việc nộp thuế theo đúng quy định của cơ quan thuế.

Các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về khai báo, nộp thuế và báo cáo tài chính liên quan đến biểu thuế bất động sản theo đúng thời hạn và theo đúng qui định của pháp luật.

Ngoài ra, việc áp dụng biểu thuế bất động sản cũng liên quan đến việc theo dõi và cập nhật các thay đổi về qui định thuế mới từ phía cơ quan chức năng để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tối ưu hóa chi phí thuế cho doanh nghiệp.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Định nghĩa

Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế áp dụng trực tiếp lên một số mặt hàng tiêu dùng nhất định nhằm kiểm soát việc sử dụng các sản phẩm có thể gây hại cho người tiêu dùng hoặc có giá trị lớn đối với môi trường.

Mục tiêu của việc áp dụng biểu thuế này là tạo ra nguồn thu ngân sách nhà nước cũng như khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm có ích hơn và bảo vệ môi trường.

Ý nghĩa

Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong việc điều chỉnh hành vi tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp.

Việc áp dụng biểu thuế này giúp tạo ra nguồn thu ngân sách quan trọng đồng thời cũng giúp kiểm soát việc sử dụng các sản phẩm có thể gây hại cho cộng đồng và môi trường.

Đồng thời, biểu thuế tiêu thụ đặc biệt còn giúp tăng giá thành các sản phẩm cần được kiểm soát, từ đó giúp hạn chế việc sử dụng quá mức và bảo vệ lợi ích của cộng đồng.

Cách tính

Để tính toán biểu thuế tiêu thụ đặc biệt, chúng ta cần biết công thức tính như sau:

Biểu Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt = Số Lượng Hàng Hóa hoặc Dịch Vụ * Đơn Giá * Thuế Suất

Trong đó:

 • Số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ là số lượng thực tế của sản phẩm hoặc dịch vụ được tiêu thụ hoặc sản xuất.
 • Đơn giá là giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ trên mỗi đơn vị tính toán được theo quy định của cơ quan quản lý thuế.
 • Thuế suất là tỷ lệ phần trăm được áp dụng theo quy định của pháp luật thuế tại thời điểm tính toán.

Cần lưu ý rằng có những trường hợp đặc biệt khi tính toán biểu thuế tiêu thụ đặc biệt, có thể áp dụng các quy định cụ thể từ cơ quan quản lý thuế hoặc quy định tại Luật Thuế.

Cách áp dụng

Việc áp dụng biểu thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện thông qua việc nộp thuế theo đúng kỳ hạn quy định của cơ quan thuế.

Các doanh nghiệp cần lưu ý và tuân thủ các quy định về kỳ nộp thuế, cũng như các quy định liên quan đến việc báo cáo, kiểm tra và thanh toán các khoản thuế này.

Ngoài ra, việc áp dụng biểu thuế tiêu thụ đặc biệt cũng đòi hỏi sự chú ý và hiểu biết sâu rộng về danh mục hàng hóa và dịch vụ áp dụng thuế này để tránh việc vi phạm pháp luật và gây ra hậu quả không mong muốn.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở chính công ty Comlink

Liên hệ

Comlink_Adress_Logo

Địa chỉ

Tầng 3 Toà nhà VNCC 243A Đê La Thành Str Q. Đống Đa-TP. Hà Nội
Comlink_Workingtime_Logo

Giờ làm việc

Thứ Hai đến Thứ Sáu Từ 8:00 đến 17:30 Hỗ trợ trực tuyến: 24/7
Comlink_Email_Logo

E-mail

info@comlink.com.vn
Comlink_Phone_Logo

Phone

+84 98 58 58 247

Tư vấn

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.