TDBGroup

About

TDBGroup là nhóm các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực phát triển các Giải pháp CNTT và Viễn thông. Các Giải pháp, Sản phẩm và dịch vụ bao gồm:

  • Phát triển Phần Mềm.

  • Tích hợp Giải Pháp CNTT và Viễn Thông.

    Giải pháp & Dịch vụ Giáo dục 

Trở thành tập đoàn hàng đầu châu Á, mang “Technology Driven Business“ tới các tổ chức, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học của Việt nam, Nhật bản và thế giới.

•Với Thị trường:  Cung cấp giải pháp đồng bộ, chuẩn chất lượng Nhật, từ phần cứng, viễn thông, phần mềm, công nghệ, tư vấn, đến tri thức, phát minh sáng chế.

•Với Xã hội:  Tạo ra sự thay đổi nền tảng tư duy và hành động của từng cá nhân, thông qua việc sử dụng sản phẩm dịch vụ của TDB, hướng tới Tử tế, Chăm chỉ và Tư duy đơn giản. 

•Với nhân viên:  Giúp mọi người cống hiến Tâm + Tuệ + Chí cho sứ mệnh chung của tập đoàn. Nhận giá trị vật chất, tinh thần tương xứng với đóng góp của chính mình. 

•Với đối tác:   Cùng tự hào, cung cấp sản phẩm dịch vụ, kinh nghiệm và tinh hoa của mình, với sự đồng bộ giải pháp TDB      


 

iphone

Fact Sheet

Products Slider

TDBGoup Profile

Chi tiết về các Giải pháp, Sản phẩm và dịch vụ của TDBGroup, mời tham khảo tại đây