Đánh giá thử việc- Bình

1. Chấp hành nội quy *

Xuất SắcKháTBKém
Tuân thủ giờ làm việc và nội quy lao động
Tuân thủ nội quy, quy chế làm việc của Công ty
If other, please specify:

2. Tác phong *

Xuất sắcKháTBKém
Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ
Giữ gìn vệ sinh chung và vệ sinh nơi làm việc
Nhanh nhẹn, linh hoạt
Nhận xét khác:

3. Quan hệ *

Xuất sắcKháTBKém
Với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng
Giải quyết yêu cầu của khách hàng: nhanh chóng, kịp thời
Thái độ chăm sóc khách hàng: cẩn thận, chu đáo, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng
Nhận xét khác:

4. Công Việc *

Xuất sắcKháTBKém
Tinh thần hợp tác trong công việc
Thao tác thực hiện công việc
Chất lượng, số lượng công việc hoàn thành
Mức độ hiểu biết về công việc được giao
Khả năng tiếp thu công việc
Hiểu rõ các nghiệp vụ của công việc
Kiến thức chuyên môn phù hợp với công việc
Mức độ tin cậy
Tính kỷ luật
Khả năng làm việc độc lập và sự chủ động trong công việc
Sự sáng tạo trong công việc
Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của Công ty
Tinh thần học hỏi và cầu tiến
Chấp hành mệnh lệnh của người quản lý
Nhận xét khác:

5. Kỹ Năng *

Xuất sắcKháTBKém
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm
Thao tác thực hiện các kỹ năng mềm: giao tiếp, đàm phán, thuyết phục,…
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng hoạch định công việc và quản lý
Kỹ năng thích ứng với công việc/áp lực công việc
Nhận xét khác:

6. Sử dụng trang thiết bị *

Xuất sắcKháTBKém
Sử dụng thành thạo các máy móc thiết bị
Có tinh thần sử dụng tiết kiệm tài sản của Công ty
Nhận xét khác: