Vietnam edtech report 2018

bức tranh về edtech & elearning 2017 và dự đoán 2018-2020

2017 một khoảng lặng cần thiết để edTech Việt Nam phát triển sang giai đoạn mới. Các đơn vị công nghệ giáo dục bắt đầu tập trung hơn về chất lượng, quan tâm đến trải nghiệm người dùng.

Chúng ta cùng điểm qua các nét chính về thị trường edtech & elearning 2017

  • Truyền thông cho elearning 2016 khá nhạt nhòa
  • Một số edTech đã phát triển, thâm nhập vào cách ngách mới eLearning
  • Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đến edTech hơn
  • Mảng B2B của eLearning bắt đầu được đẩy mạnh
  • Nhiều đơn vị tham gia vào content eLearning hơn, song vẫn ở quy mô nhỏ.

Sau đây là bản tổng thể báo cáo về edTech & eLearning 2017 và dự đoán giai đoan 2018-2020

Tôi tin rằng 2018 khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mạnh mẽ của elearning Việt Nam.

Nguồn: https://www.nguyentrihien.com/